“Edukimi përmes Kulturës”

“Edukimi mbi dhe përmes Kulturës” është një ndër programet e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë për vitin 2017-2021 synon që institucionet kulturore dhe arsimore të nxisin interesin e fëmijëve dhe brezit te ri për të marrë pjesë në jetën kulturore dhe artistike.

Per  me shume informacion ose per t’u bere pjese e ketyre aktiviteteve kontaktoni ne:  [email protected] .

Nuk ka te dhena

Nuk ka te dhena

Featured

Recent Posts